Materiały

Jak czytać opisy zwierząt

Każdy opis plemienia składa się z kilku elementów. Najpierw dla każdego zwierzęcia podane są podstawowe dane – stanowią one tylko podstawowe, ogólne informacje o zwierzęciu.

Kolejna część opisu to sekcja „tropy”. Znajdziesz tam ogólne informacje o tym, w jaki sposób rozpoznać ślady i tropy danego zwierzęcia. W przypadku niektórych zwierząt (np. ptaków) czasem trudno mówić o tropach jako takich, wówczas podane zostały informacje na temat innych możliwości obserwacji aktywności tych zwierząt (np. śladów przez nie pozostawianych). Uwaga do rysunków: przy rysunkach tropów pokazane są dla ułatwienia „miarki” określające wielkość tropu. Należy pamiętać, że jest to wielkość typowa, orientacyjna. Tropy mogą różnić się wielkością w zależności od płci, wieku i kondycji danego osobnika. Również warunki pogodowe mogą zmieniać wielkość widocznego tropu (np. wytop śladu na śniegu).

Sekcja gwiazdozbiór opisuje jak odnaleźć na nocnym niebie konstelację skojarzoną z danym zwierzęciem.

W tabeli z siatką sprawności wyszczególnione zostały te, które należy zdobyć, by uzyskać miano danego leśnego plemienia. Tabela zawiera trzy kolumny odpowiadające trzem pionom metodycznym (harcerze, harcerze starsi, wędrownicy), w każdej z nich podane jest również, ile spośród zaproponowanych sprawności należy zdobyć. W tabeli pochyłym drukiem oznaczono sprawności z dodatkowego zestawu (znajdziesz je w HARCOPEDII, pod „zwykłymi” sprawnościami). Niektóre sprawności nie mają pełnego cyklu (np. brakuje sprawności jednogwiazdkowej bądź trzygwiazdkowej) – w takich przypadkach, bądź dobrano do tabeli pokrewną sprawność uzupełniającą (np. łazik* dla cyklu włóczęga nizinny** – wyga***), bądź dano możliwość samodzielnego wyboru sprawności na odpowiednim poziomie (spróbuj dobrać sprawność tak, by pasowała do Twojego zwierzęcia).

 

http://lesneplemiona.zhp.pl/materialy/lesne-plemiona/