Pomagamy tworząc dzieła sztuki!

12 KDH postanowiła zdobywać sprawności i nie tylko…

Postanowiliśmy pomagać i zachęcamy do tego KAŻDEGO!

Na zbiórce (6.11) rozpoczęliśmy zdobywanie sprawności „plastyk”. W ramach zdobywania jej czeka nas kilka zadań wzmagających naszą kreatywność. Jednym z tych zadań jest stworzenie pracy konkursowej. Ale żeby nie tworzyć tylko sztuki dla sztuki to równocześnie pomagamy. Bierzemy udział w akcji „Choinki jedynki”. Harcerze zaczęli już tworzyć swoje prace o tematyce świątecznej. Wszystkie prace zostaną wysłane do Polskiego Radia a następnie najpiękniejsze i najciekawsze z nich zostaną wystawione na aukcji. Dochód zgromadzony w ten sposób w całości trafia do Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Fundacji „Wygrajmy Razem”.choinki