Rivendell ma swój numer!

riv graf

Drużyna Rivendell pozytywnie zakończyła swój okres próbny!

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę harcerska „Rivendell” działającą w XIV Szczepie Harcerskim i nadaję jej numer 34.

(z rozkazu L.8/2015 Komendanta Hufca ZHP Katowice)


Nowy rok harcerski rozpoczynamy więc jako 34 Drużyna Harcerska Rivendell.

Nasz numer nawiązuje do nieistniejącej już 34 KDH Czarni, działającej przez lata w tym samym miejscu, w którym my teraz.

Teraz to Rivendell przejmuje 34-kę i zaczyna pisać nową historię!