Święto Hufca ZHP Katowice 04.09.2016

Uroczysty Apel Hufca ZHP Katowice, Inscenizacja „Wieża ’39” i wiele innych…

Zapraszamy wszystkich serdecznie na Uroczysty Apel z okazji Święta Hufca. W Apelu mogą wziąć udział Zuchy oraz Harcerze ze wszystkich naszych gromad i drużyn. Im liczniej się stawimy tym lepiej będziemy się prezentować! Przychodzimy oczywiście w mundurach.

Po apelu moc atrakcji w Harcerskim Miasteczku i na zakończenie inscenizacja walk pod wieżą w ’39r.

Miejsce: Park Kościuszki Katowice
Data: 04.09.2016
Godzina: 12.00 (spotkajmy się o godzinie 11.30)