Szczep

XIV Środowiskowy Szczep Harcerski „Odrodzenie” im. Cichociemnych w Katowicach przynależy do Chorągwi Śląskiej, a dokładnie do Hufca ZHP Katowice.

Od 26.04.2003 r. posiada swój sztandar i nosi zaszczytne imię Cichociemnych.

Szczep działa na terenie osiedla Odrodzenia w Katowicach-Piotrowicach, gdzie w Szkole Podstawowej nr 27 znajduje się jego główna kwatera oraz w dzielnicach Katowic: na osiedlu Witosa (Załęska Hałda) w Szkole jak Dom oraz na Kolonii Mościckiego (Załęże) w szkole Omega.

Obecnie Szczep tworzą 2 drużyny harcerskie: 12 KDH Wszędoczłapy i DH Rivendell oraz 2 gromady zuchowe: 11 GZ Ekoludki i 27 GZ Brykające Tygryski.

Komendantką XIV ŚSH jest druhna harcmistrz Joanna Sarzyńska.