Szlachetna Paczka 2015

Szlachetna Paczka jest projektem pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, darczyńców i dobroczyńców, na dwa tygodnie przed świętami rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a często również marzeniom. Oprócz rzeczy materialnych, rodziny dostają sygnał, że to również od nich zależy czy zmienią swoją sytuację. W Szlachetną Paczkę co roku angażują się tysiące ludzi, tylko w ubiegłorocznej edycji w mądrej pomocy zjednoczyła ona niemal 1 000 000 Polaków! Każdy może pomóc, bo: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

Aż do zbiórki 11.12.2015 12 KDH „Wszędoczłapy” zbiera produkty żywnościowe, oraz środki czystości jako dodatkową Paczkę dla dwóch rodzin.

WSZYSTKIE INFORMACJE ODNOŚNIE DARÓW, RODZIN, ORAZ SAMEGO PROJEKTU MOŻNA UZYSKAĆ OD DRUŻYNOWEJ 12 KDH – Karoliny Zeman (e-mail: wszedoczlapy@xivssh.katowice.pl)