Zmarł druh hm. Eugeniusz Mientus

Druhny i Druhowie!

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, która przepełniła nas smutkiem, na wieczną wartę odszedł hm. Eugeniusz Mientus.
Komendant Ośrodka Harcerskiego w Jaworzu-Nałężu, wieloletni Komendant Hufca Szopienice, Przewodniczący Sądu Harcerskiego Chorągwi.
Druh Gienek swoją harcerską służbą zapisał wiele pięknych kart historii naszego hufca, a jego postawa jest godnym naśladowania przykładem zaangażowania w pracę na rzecz zuchów, harcerzy i instruktorów. Wspierał ich rozwój tworząc warunki do działania, to dzięki niemu kolejne pokolenia harcerskie mogą obozować i szkolić się w otoczeniu pięknego Beskidu Śląskiego na bazie obozowej Hufca ZHP Katowice w Jaworzu-Nałężu.

Harcmistrza Eugeniusza Mientusa zapamiętamy jako druha z otwartym sercem, zawsze służącego pomocą, na którego zawsze mogliśmy liczyć, który swoją osobistą postawą dawał przykład, że w życiu należy postępować zgodnie z ideałami harcerskimi.

Druhu dziękujemy Ci, że możemy nazywać Cię po prostu NASZYM DRUHEM!

Czuwaj!